Istoria clădită în graniţele adevărului

    

      Miercuri 30 mai 2012 , la Cercul Militar Naţional, sala Ştefan cel Mare a fost lansat volumul oamgial ,,Căpitanul aviator Alexandru Şerbănescu-asul cerului”  în prezenţa unor distinse personalităţi precum academician Dinu C. Giurescu, generalul fl.aer (r.) Ion Dobran, domnul Dorin Matei- redactor-șef “Magazin Istoric”, domnul col. Marcel Preda-directorul general Muzeului Militar Naţional „Ferdinand I”, prof.univ.dr.Valeriu Avram-autorul cărţii, distinsul  general lt.( r.) Constantin Croitoru, domnul comandor dr. Marius Nicoară, reprezentanţi ai forţelor aeriene , alte personalităţi din registrul cultural şi militar românesc. Au onorat acest deosebit eveniment reprezentanţi ai Asociaţiei Aviatorilor Braşoveni, Cultul Eroilor -Bacău, Asociaţia Naţională a Paraşutiştilor din România-Condor, Asociaţia Tradiţia Militară, Fundaţia General Grigore Baştan, Federaţia Militarilor din România.                                                                                                                                                                                         Despre  volum

   Editarea volumului  elaborat de  prof.univ.dr. Valeriu Avram, un remarcabil  istoric de aviaţie, reprezintă o apariţie notabilă şi un act de mare cinstire la împlinirea unui secol ( 17 mai 1912-17 mai  2012) de la naşterea celui care a fost un mare as al Aripilor Româneşti. În acest volum nu este vorba doar de o simplă descriere a vieţii şi activităţii căpitanului aviator Alexandru Şerbănescu, ci prezintă o adevărată radiografie istorică a războuiului aerian în care a fost antrenată aeronautica naţională, o investigaţie minuţioasă în cele mai profunde aspecte ale evenimentului istoric. În obiectivul autorului sunt prinse cele mai importante momente ale participării aviaţiei de vânătoare române în anii celui de-al Doilea Război Mondial pe Frontul de Est şi în apărarea teritoriului naţional. Lucrarea nu are nicio tangenţă cu ficţiunea, chiar dacă unele episoade prezentate par adesea desprinse dintr-un roman al cărui fir narativ este uneori incredibil. Autorul n-a urmărit senzaţionalul ci recompunerea vieţii unui mare erou al manşei, prezentând dimensiunea curajului şi a spriritului de sacrificiu pe altarul datoriei faţă de ţară şi pentru onoarea Aripilor Româneşti.Eroul cărţii a fost mereu la datorie, fiind în centrul numeroaselor acţiuni de luptă desfăşurate de aviaţia română în Campania din Est şi apoi în apărarea teritoriului naţional, încleştat într-o luptă inegală cu forţele aeriene sovietice sau cele americano-britanice într-un război care ar fi trebuit să marcheze alt drum pentru România decât cel care din nefericire ne-a fost impus.                                                                                                     Această carte reprezintă un moment important în rescrierea istoriei aviaţiei româneşti pe baze ştiinţifice. Ea se constituie într-o mărturie caldă şi la obiect care scoate în evidenţă datele de substanţă ale monografiei unui mare erou aviator al românilor, fiind în acelaşi timp şi o veritabilă sursă de documentare pentru descifrarea şi clarificarea atât de necesară în istoriografia naţională a războiului aerian purtat de Forţele Aeriene Regale Române între anii 1941-1944.Cartea este scrisă într-un stil simplu şi curgător, generos în prezentarea faptelor,întrucât în descrierea acestora autorul merge până la cel mai mic amănunt.Totodată, autorul prezintă unele aspecte, din registrul istoric, cu intransigenţă şi duritate. Această lucrarea are meritul de a fi deosebit de interesantă,deoarece paginile abundă de informaţii pertinente şi ştiinţifice solide izvorâte dintr-o îndelungată şi aprofundată cercetare, iar parcurgerea filelor se face cu mare uşurinţă. Pe de altă parte, lucrarea  cuprinde descrierea unor episoade din viaţa erolui care te ţin ,,cu sufletul la gură”….

       În cuvânt înainte, academicianul  DINU C.GIURESCU  notează :         “Armata română a intrat în acţiune în al Doilea Război Mondial, la 22 iunie 1941.                    Şi-a încheiat misiunea la 9 mai 1945. Militarii noştri au pornit de pe malurile Prutului şi din dealurile Bucovinei. Au eliberat teritoriile anexate de Uniunea Sovietică la 27 iunie-3 iulie 1940. După care, prin cerinţele imperative ale asocierii cu Wehrmacht-ul, au ajuns până la Cotul Donului, Stepa Calmucă şi Caucazul de Nord. De aici, au luat cale întoarsă pentru ca, în 1944, să ajungă din nou în Moldova de unde porniseră cu aproape trei ani în urmă. Din septembrie 1944, după întoarcerea armelor, militarii români au luptat(n.a. vrând ,nevrând)alături de cei sovietici pentru eliberarea Transilvaniei de Nord şi Est.  Din nou, prin imperativele cooperării, de astă dată cu Armata Roşie, ei au continuat lupta în partea de răsărit a Ungariei, în Slovacia, Moravia şi Boemia, o unitate ajungând până la Viena.                                                                                                                                                             Din perspectiva istoriei noastre, a interesului naţional, a fost un singur război cu un singur ţel: păstrarea statului şi refacerea hotarelor rupte în vara anului 1940Preţul plătit a fost extrem de ridicat în vieţi omeneşti şi în suferinţă.       În răsărit, balanţa forţelor a decis rezultatul. Volumul de faţă, scris cu o solidă documentaţie şi deplină competenţă de profesorul universitar dr. Valeriu Avram, este închinat eroului căpitan aviator Alexandru Şerbănescu. Urmărind  faptele sale de arme înţelegem şi pe acelea ale aviaţiei române până în august 1944”.

                                                                            ***

       Într-o lume a morţii, ororii şi hidoşeniei, căpitanul av. Alexandru Şerbănescu-eroul cărţii, este prezentat de autor, aşa cum a fost , un cavaler al dreptăţii, al iubirii de oameni, un apărător al Neamului românesc- „Amor patriae nostra lex” („Iubirea patriei este legea noastră” )  şi al prestigiului aviaţiei naţionale,un militar de carieră în sensul profund al cuvântului, care n-a făcut rabat sub nici un motiv de la onoarea de ofiţer al armatei române.  În zilele noastre, când au apărut numeroase scriituri care se pretind a fi lucrări de istoria aviaţiei, în care haoticul, improvizaţia şi neştiinţa sunt afişate în prim plan cu titlul de glorie, această carte are o dimensiune morală, ştiinţifică, care nu poate fi trecută cu vederea. Scrisă într-un stil simplu şi curgător, lucrarea are meritul de a prezenta fapte şi acţiuni puţin cunoscute sau inedite săvârşite de comandantul Alexandru ( Alecu) Şerbănescu.                                                                                                                                         Şoimul nostru din Coloneşti,Olt  a lunecat din slava cerului şi aripile ultimului său zbor s-au frânt în ziua de 18 august 1944, odată cu voinţa şi curajul său. Cu aripile ultimului său zbor i s-a frânt şi viaţa: voinţa cea nebiruită s-a pierdut. Şi într- adevăr, nebiruită a fost această voinţă. Privind deseori cerul, s-a trezit într-o  bună zi cu gândul că trebuia să înveţe să zboare cu avionul, şi că pentru aceasta e făcut pe lume. Cu tenacitatea-i caracateristică, a trecut unele piedici şi într-un timp relativ scurt s-a pomenit , acolo sus în cer, zburând.         Şi, când l-au văzut românii, tăind undele văzduhului luminos, întrecând negurile, toţi cei care iubeau zborul i s-au închinat, nu numai ca unui fiu iubit, mai isteţ şi mai viteaz decât ceilalţi, ci ca unui vestitor, ca unui simbol.                                                                               Când în vâjâitul lor nerăbdător porneau aripile, când pasărea de metal se cumpănea sigură sus deasupra pământului, când se frământa cu puterile cereşti şi plana liniştit vultureşte, românilor li se părea că zăresc în viitor o altă minune: urmaşii lor, seminţia lor desfăcându-se de sub stăpânirea vechilor puteri, înfruntând vrăjmăşiile din urmă, zburând tot mai sus peste dânsele şi odihnindu-se în lumina apoteozei victorioase. Şi, de aceea la nimeni nu s-au uitat românii cu ochii mai bucuroşi, plini de raze, decât la asul aşilor aripilor româneşti.În clipa tragică, el a avut favoarea dumnezeiască de a sfârşi în lumea pentru care trăise. A fost un copil al cerului, respectuos cu oamenii, îndrăzneţ peste măsură în scopurile sale. S-a străduit să se ridice apoi în înălţimile zeului Marte, înălţându-ne şi pe noi odată cu dânsul în faţa lumii. Şi de-acolo, de sus, i-a iertat pe toţi nevrednicii care i-au făcut pe pământ atâtea necazuri şi i-au jignit sufletul. I-a iertat ( n.a. încă îi mai iartă şi astăzi), pe toţi, pentru că a rămas în veşnicie acolo sus, în cerul senin al ţării… El rămâne eroul nostru naţional, alături de Aurel Vlaicu, Avram Iancu, Ion Muntenescu sau Tudor Vladimirescu. În decursul a numai doi ani de zile, tânărul zburător a devenit idolul românilor, întruparea nestinsului ei dor de a-şi vedea ţara reîntregită şi de a se înălţa spre culmile libertăţii… Cine a privit vreodată în ochii înlăcrimaţi ai ţăranului  acela a prins în suflet sămânţa nădejdii în biruinţa cauzei sfinte pentru care s-a zbuciumat un neam întreg.                                     Alexandru Şerbănescu a reprezentat acest zbucium şi a plecat la Cer pentru onoarea ţării.

  Demnitatea nu se cumpără şi nu se vinde, o ai sau nu o ai.                                                    Din păcate, orgoliile, aroganţa, cinismul ori percepţia limitată a unora duc deseori la situaţii impardonabile şi halucinante. Toate vor rămâne consemnate peste timp ca mărturie a faptelor ce le înfăptuim fiecare dintre noi în trecătoarea noastră viaţă. Dar ce se va scrie? Dacă se va scrie! despre unii din spatele unor birouri nemeritate care folosesc pixul ca şi cum ar fi o unealtă ce are numai menirea distrugerii a tot ceea ce este frumos, înălţător şi constructiv. Ce se va scrie despre cei care din colţul gurii varsă venin, pe care din nefericire nişte inşi nepăsători,ori  lipsiţi totalmente de verticalitate, ori săraci cu duhul îl sorb (veninul)  ca şi cum ar fi mirul tatălui! Am ţinut să fac cunoscute cititorilor toate acestea pentru ca Onoarea să rămână acolo unde este; pentru Onoarea aviaţiei şi a ţării şi-a dat viaţa căpitanul av.Alexandru Şerbănescu. Avea  32 de ani şi 3 luni. Asul aşilor precum şi mulţi alţi aviatori eroi, iluştrii necunoscuţi pentru prea mulţi români, nu şi-au îngăduit decât o viaţă în slujba aripilor româneşti.

    Comandorul av. Tudor Greceanu, fostul comandant al Escadrilei 48 din Grupul 9 Vânătoare, nota  în memoriile sale  în anul 1991 :

„DACĂ NU VOM ŞTI SĂ CINSTIM MEMORIA LUI ALEXANDRU ŞERBĂNESCU NU VOM AVEA NICIODATĂ DREPTUL SĂ RIDICĂM FRUNTEA ÎN RÂNDUL    POPOARELOR LUMII”

 Arb.

 

 

Reclame
Galerie | Acest articol a fost publicat în Galerie foto, Pagina de istorie și etichetat , , , , , , , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

6 răspunsuri la Istoria clădită în graniţele adevărului

 1. Ion zice:

  Felicitari pentru tot ce faceti. Vrem si noi un volum.
  ASOCIATIA CULTURALA MEMORIA OLTULUI, Izvoru, com. Ganeasa, Olt, str. Libertatii, 96.
  Multumim.

 2. Anonim zice:

  Felicitari pentru activitate si mult succes in viitor!

 3. Alex zice:

  Felicitari pentru realizari !! Vrem sa va ajungem din urma ,respectuoase salutari de aici de la Bacau ,din partea ”Fundatiei erou capitan aviator Alexandru Serbanescu ” – Filiala Bacau !!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s