Un aviator veteran mai altfel

  General de flotilă aeriană  (r.) DAN  Şt. STOIAN

A împlinit 93 de ani la 13 noiembrie 2012  şi este încă lângă noi.Trăieşte frumos şi demn,scrie pentru cei ce vor să cunoască istoria aşa cum a fost, primeşte cu sufletul deschis  bucuriile, cu înţelepciune tristeţile şi cu îngăduinţă ignoranţa.

Domnul general Dan Stoian este membru de onoare al Fundaţiei Av.Al.Şerbănescu  din anul 2004. În onoarea domniei sale am instituit Ştafeta “ Generaţii şi Valori” pe care i-am înmânat-o  în cadrul oficial  de Ziua Naţională a României a anului 2010 .

DSC03545În luna decembrie 2010  am fost contactaţi de Antena 1 pentru realizarea unui reportaj cu şi despre  un aviator, veteran de război, pentru a fi prezentat  în cadrul campaniei „Împreună dăm viaţă poveştilor”(http://observator.a1.ro/campanii-observator/Impreuna-dam-viaţă povestilor-General flotila aeriana Dan-Stoian_26094.html).

Reportajul a fost realizat şi prezentat în cadrul acelei campanii . Impactul în plan public a fost considerabil şi prezintă interes ori de câte ori televiziunea il readuce pe micul ecran. Din păcate  structurile abilitate nu şi-au îndreptat atenţia către acest distins veteran de război şi ofiţer al armatei române. Fundaţia Av. Şerbănescu  a rerevenit şi anul acesta cu o alte cereri în acest sens, dar în conformitate cu  L.263/2010,adică acea lege a sistemului unitar de pensii, domnul general nu are dreptul la o pensie militară. Unde-i lege nu-i tocmeală, scurt şi cuprinzător, fără excepţii.Nu contează că domnul general Stoian nu are stagiul  pentru că a fost îndepărtat abuziv din armată de noul sistem şi autorităţile comuniste  păguboase  instalate în România  după război. Mai rămâne să-i imputăm domnului Stoian că nu s-a preocupat de stagiul militar  ce urma a fi legiferat undeva prin 2010, chiar  în timp ce servea patria pentru reîntregirea teritoriilor naţionale!  Totuşi ceva se poate,  este bine de ştiut şi de alte cazuri similare, anume: fostele cadre militare active combatante în rândurile amatei  regale române care au fost îndepărtate abuziv din armată, au dreptul la reparaţii morale şi materiale potrivit art.1 din Legea 226/2011.  Dar, întotdeauna este un dar, pentru ca aceste reparaţii să fie concretizate trebuiesc alte şi alte demersuri,documente… Din păcate vârsta şi timpul sunt  inamici imperturbabili şi nemiloşi pentru aceşti militari combatanţi. Un superb cântec al  solistului  Gabriel Cotabiţă  în versurile sale spune: „Toamna se aşterne încet peste umerii mei ca o scrisoare care mult prea târziu a ajuns şi n-are nevoie de răspuns…trece vremea şi n-o poţi opri..” http://www.youtube.com/watch?v=mTR4L5C7AHA 

Repere biografice

Locotenent-pilot de bombardament greu în picaj a zburat pe faimoasele bimotoare Junkers A-4. A făcut parte din Grup 5 Bombardament Greu în Picaj. A absolvit Liceul Militar din Iaşi în 1939; Şcoala de Ofiţeri Aviaţie- secţia  naviganţi la Bucureşti-Cotroceni pe care a absolvit-o la 10 mai  1941 cu gradul de sublocotenent-aviator, calificat al 10-lea din cei 112 absolvenţi.  A urmat  Şcoala de perfecţionare a pilotajului la Ghimbav-Braşov -1941, Ziliştea-Boboc –1941-1942- pilotaj  bimotoare şi pilotaj fără vizibilitate . A activat pe front astfel : 1942 -1943 Popeşti-Leordeni- bombardament greu în picaj.Începând din primăvara anului 1943 până la sfârşitul războiului (12 mai 1945) pilotul de bombardament Dan Stoian a fost pe frontul din Ucraina -Odesa şi Kirovograd-,Basarabia, nordul Moldovei, Transilvania, Ungaria şi Cehoslovacia.   A obţinut  gradele succesive  unei  cariere  militare  a armei de elită –aviaţia-  carieră întreruptă (1947) brutal şi fără scrupule de neaveniţii epocii ce urmau  să  vieţuiască  până în anul 1989  când, cel puţin am putut  cu toţii  spera  în  repunerea  la  “locul de cinste si cinstire” al  elitelor  aviaţiei militare  române.
A efectuat 147 misiuni de bombardament greu în picaj şi la orizontală, precum şi de recunoaştere îndepărtată, lansând cu precizie 280 tone bombe asupra obiectivelor inamice, începând din iunie 1943 până la sfârşitul războiului (12 mai 1945) pe teatrele de operaţiuni din Ucraina, Basarabia, nordul Moldovei, Transilvania, Ungaria şi Cehoslovacia.
Pentru precizia atacurilor sale, în numeroase misiuni a fost numit comandant de patrulă, sau chiar de formaţie de luptă. În aceste operaţiuni, o treime dintre camarazii săi de promoţie au pierit eroic, doborâţi de vânătoarea sau artileria antiaeriană inamică.

                                     

Echipajul bombardierului său a trecut deseori prin momente deosebit de dramatice: sergentul-major Mărculescu Petre (mitralior) a fost ucis într-o luptă cu vânătoarea inamică, iar în altă misiune, sublocotenentul Trandaf Eugen, observator, a fost rănit. De nenumărate ori avionul său a fost lovit de schijele artileriei antiaeriene, sau de proiectilele vânătorii inamice. A aterizat de patru ori cu un singur motor în funcţiune, salvând echipajul şi avionul; într-o altă misiune de luptă fiind lovit în jamba dreaptă, a aterizat pe o singură roată, salvând din nou echipajul şi avionul, la care avariile s-au redus la 20%.Locotenetul-pilot Dan Stoian a facut parte din  Escadrila  77”Ju-88 a faimosului Grup 5 Bombardament; din  anul 1943 până la sfârşitul războiului a executat 147 de misiuni ca pilot bombardier în 313 ore de zbor.

      Pentru faptele sale de arme a fost distins cu :

„Virtutea Aeronautică” cu spade în clasele „Crucea de Aur” cu două barete şi „Cavaler” cu o baretă, „Coroana României” şi „Steaua României” cu spade şi panglică de „Virtute Militară” clasa V-a,”Crucea de Fier” germană clasa II-a şi clasa I, medalia sovietică „Victoria”, medalia „Eliberarea Cehoslovaciei”, Ordinul „Steaua Republicii Socialiste România”.
Pasiunea pentru  zbor  şi mai apoi  “chemarea  manşei” o putem uşor “detecta” la copilul-elev de 10 ani de pe Colinele Iaşului, în sufletul căruia s-a născut dorinţa de a “pilota pasărea măiastră  precum locotenentul Perial ( un prieten al familiei) care a pilotat  avionul Potez-25 avându-l  ca pasager “ pe ( Dan Stoian) cel ce avea să devină mai întâi cercetaş  şi  ofiţerul de elită al aviaţiei militare  române.  În primăvara/vara anului 1941 tânărul sublocotenent-activ-navigant  Dan Stoian  se perfecţiona în arta pilotajului pe Nardi FN-305 , alături de promoţia sa , pe aerodromul Ghimbav-Braşov  unde  a avut prilejul să-l cunoască pe  locotenentul Alexandru Şerbănescu ( la manşa avionului  de vânătoare P.Z.L.-11 B)  despre care generalul Dan Stoian spunea:“.. l-am apreciat  şi admirat pe Alecu încă de pe atunci în mod deosebit ştiind că  provenea din  unitatea de vânători de munte  şi care schimba arma de dragul înălţimilor albastre..; aviatorul Alexandru Şerbănescu pe lângă faptul că era un foarte bun profesionist al manşei,îndrăgostit de zbor, era  foarte prietenos,comunicativ şi foarte apropiat faţă de noi în pofida diferenţei de grad şi vârstă a dânsului,participa cu însufleţire la toate activităţile sportive menite să contribuie la accelerarea reflexelor în comenzile avionului..era şi un schior desăvârşit..”

După război, autorităţile comuniste l-au „recompensat” cu scoaterea din cadrele active ale armatei la 1 septembrie 1947.Deşi era ofiţer activ de carieră cu gradul de căpitan aviator  l-au lăsat fără nici un mijloc de existenţă. Mai mult decât atât, celor „deblocaţi” li s-a interzis ocuparea unui serviciu corespunzător cu pregătirea lor profesională. Pentru a-şi „drege” originea socială nesănătoasă, mic-burgheză, a fost mai întâi tractorist apoi a lucrat ca şef de brigadă tractoare la S.M.T. Alba Iulia, după care a urmat Facultatea de Mecanică Agricolă Bucureşti (1949-1954). După absolvire a fost încadrat ca inginer mecanic-şef la G.A.S. Măineasa, jud. Ilfov şi la S.M.T. Rădăuţi, jud. Suceava timp de trei ani.  A  trecut in învăţământul superior, lucrând în calitate de asistent, apoi şef de lucrări la Institutul Agronomic Bucureşti, iar ulterior în calitate de conferenţiar la Institutul Politehnic Bucureşti – Facultatea de Mecanică Agricolă.
Trebuie menţionat că după terminarea războiului a fost avansat căpitan-aviator  (23 septembrie 1945).  Perspectiva unei cariere militare frumoase a fost frântă în 1947,  trecut în rezervă cu gradul de căpitan şi etichetat de către cozile de topor prosovietice şi procomuniste drept „element reacţionar, de origine mic-burgehză”.Deşi a lucrat în învăţământul superior, avansând până la gradul de conferenţiar, nu s-a înscris în partidul comunist şi nu a abdicat de la convingerile sale democratice şi patriotice. În această perioadă a depus, pe lângă activitatea didactică, o intensă muncă de cercetare ştiinţifică, publicând numeroase articole de cercetare ştiinţifică, lucrări de laborator şi manuale de specialitate în colaborare.
După evenimentele din decembrie 1989 datorită faptului că a fost permis accesul la arhivele militare şi scrierea adevăratei istorii a armatei române, generalul de flotilă aeriană veteran de război Dan STOIAN a depus o muncă  stăruitoare de cercetare a arhivelor militare, iar pe baza acestora, a amintirilor şi a documentelor personale a elaborat o serie de lucrări :

·Aviaţia română pe frontul de Est şi în apărarea teritoriului, vol. 1, (22.06.1941-31.12.1942) Ed. Tehnoprod, Bucureşti, 1993 (în colaborare);

·Aviaţia română în luptă pe frontul de est şi în apărarea teritoriului, vol.2, (01.01.1943-23.08.1944), Ed. Fast Print, Bucureşti, 1994 (în colaborare);

·PumnulŢării-Grupul5 Bombardament greu, Ed. Modelism Internaţional, Bucureşti, 1999, lucrare personală.

·In zbor spre cetăţile nistrene, Ed. Semne, 15 sept.2003-15 aprilie 2007, carte dedicată  memoriei aviatorilor români  care au luptat şi s-au jertfit pentru reîntregirea hotarelor României Mari – eliberarea Basarabiei şi a Bucovinei de Nord, ţinutul Herţa  răpite  samavolnic de către Uniunea Sovietică-  care din păcate aşa au rămas până astăzi.

Nu putem să explicăm cum timpul, întâmplarea şi viaţa  a “oferit” unor mari  personalităţi din spectrul aviaţiei militare  un drum  presărat  cu bucurie şi durere,cu satisfacţia datoriei împlinite a militarului de carieră care a îndurat ulterior excluderea şi ignoranţa   sistemului viciat al ţării pe care au apărat-o.

Dăruirea şi  pasiunea pentru zbor dar şi iubirea de neam i-au făcut desăvârşiţi dându-le   puterea să   păstreze în suflet la  loc de mare  cinste  actele de  curaj<nebun> din perioada  războiului  dar şi dureroasa pierdere a multor camarazi de arme.“Îmi este scumpă amintirea acelor zile  eroice din tinereţea noastră când ne avântam  în grele  misiuni de luptă protejaţi de excelenţii noştrii vânători de talia  lui Alecu Şerbănescu şi Tudor Greceanu… şi pleiada colegilor mei de promoţie  precum  Nelu Dobran …; aviatorul Alecu Şerbănescu ne-a  fost  nu numai un emul,ci şi un instructor desăvârşit plin de bunăvoinţă şi afecţiune .Când Alecu Şerbănescu spunea să cadă toţi vânătorii dar să nu cadă niciun avion de bombardament eu şi camarazii mei plecam în misiune fără teamă ştiind că suntem protejaţi de excelenţii vânători …“ citat .gen.fl. aeriană (r.) Dan Stoian.

         Distinsul General de fl. aeriană(r.)Dan Stoian este un exemplu viu de onestitate, delicateţe şi maniere desăvârşite demne de un adevărat aviator.Ne transmite istoria cu generozitate spre a fi cunoscută de generaţiile prezente şi viitoare. Şi domnia sa face parte din Registrul Iluştrilor  pe care l-am deschis  pentru dumneavoastră , cu modestie şi respect. Locuieşte în Bucureşti  împreună cu soţia sa Eugenia.Este în curs de finalizare volumul “ Eroica” iar cel mai mult timp îl petrece la domiciliul său în faţa celui mai preţios obiect- maşina de scris-

Printr-un efort conjugat al fundaţiei, familiei domnului Gl.Stoian şi profesionalismul doamnei redactor Cecilia SFETCU de la Radio România -Ora armatei, joi 22 noiembrie a.c.  a fost realizat un valoros şi preţios interviu cu domnul Gl.fl.aer(R.) Dan STOIAN.Domnia sa a considerat vizita noastră şi interviul ca fiind cel mai frumos cadou la cei 93 de ani.

Noi, am fost onoraţi.

ARB.

 Notă:Informaţiile,articolele şi imaginile sunt supuse dreptului de autor.Acestea  pot fi preluate integral sau parţial cu obligaţia de a fi indicată sursa, respectiv: fundatiaserbanescu.wordpress.com

Reclame
Acest articol a fost publicat în Articole și etichetat , , , , , , , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Un răspuns la Un aviator veteran mai altfel

 1. Dorel Popescu zice:

  Multumesc !….orice informatie noua in acest domeniu vine sa intregeasca tabloul eroicei noastre aviatii si a pilotilor ei ,o mana de tineri cu un caracter exceptional si un patriotism impins la sacrificiu, care au pus tara si neamul mai presus de propria lor viata……..
  „De-asa vremi se-nvrednicira cronicarii si rapsozii;
  Veacul nostru ni-l umplura saltimbancii si irozii…”
  Cu consideratie,
  D.Popescu

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s